Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

Andorka Eszter Program pályázati és ajánlási felhívás (2019)

Az Andorka Eszter Program célkitűzése:

A Magyarországi Evangélikus Egyház emléket kíván állítani Andorka Eszter evangélikus lelkésznőnek, aki életét, Krisztus követőjeként, az elesettek megsegítésének szolgálatába állította. A támogatás célja olyan kezdeményezések támogatása, amelyek az Andorka Eszter által mutatott példát folytatva tevékenykednek az elesettek megsegítéséért, az előítéletek leküzdéséért és tevékenységükkel elősegítik az egyház aktív társadalmi jelenlétét.

 A támogatandó célcsoportok és témák sorában kiemelten szerepelnek: a) állami gondozottak (utógondozás is), b) fogyatékos emberek, c) romák, d) hajléktalanok, e) beteg emberek, f) menekültek, g) a környezetvédelmi, illetve öko-témák.

 

A támogatás formái:

A támogatandó kezdeményezések kiválasztása párhuzamosan kétféle úton történik:

  1. Egyszerű pályázat

A szemléletformálás jegyében a 33 év alatti korosztály projektterveinek támogatásával.

Benyújtandó:

 

  1. Nyílt ajánlási rendszer

Folyamatban lévő tevékenységek támogatásával.

 Benyújtandó:

  • ajánlási adatlap, mely tartalmazza az ajánlás elfogadására vonatkozó nyilatkozatételt is.

A két támogatási forma keretében a 2019-es évben kiosztható összeg 5.138.250 Ft (ötmillió-százharmincnyolcezer-kétszázötven forint). A támogatás előfinanszírozott, önrész nem szükséges. Az elszámolás hivatalos pénzügyi bizonylatokkal történik, amelynek részleteiről a nyertes pályázókat tájékoztatjuk.

 

A pályázat és ajánlás benyújtási helye és határideje:

A pályázatokat a meghirdetett határidőn belül, a kuratórium által közzétett adatlap hiánytalan kitöltésével, a támogatás felhasználási tervének pontos leírásával, elektronikus vagy postai úton nyújtható be. A hiányos pályázatok nem vesznek részt az elbírálásban.

 Postára adás, illetve az elektronikus levél feladásának határideje: 2019. március 10.

A projektidőszak, a megvalósítás lehetséges időtartalma: 2019. április 10. – 2020. március 1.

Elszámolás és szakmai beszámoló beküldésének határideje: 2020. április 1.

Postai cím: Magyarországi Evangélikus Egyház, Ülői út 24., 1085 Budapest, (a borítékon kérjük tüntesse fel: Andorka Eszter Program)

E-mail cím: andorkaprogram@lutheran.hu

Az eredményt a Andorka Eszter Program honlapján (http://andorkaprogram.lutheran.hu) tesszük közzé, a nyerteseket személyesen értesítjük 2019. április 10-ig.

 

A pályázatok és ajánlások értékelésének legfőbb szempontjai:

 a) Megvalósítja-e a program céljait;

b) A pályázók felső korhatára a 33 év, de előnyt élveznek a fiatal (18 év alatti) korcsoportok. Az ajánlás esetében nincs korhatári megkötés;

c) A pályázati programok teremtsenek találkozásai pontokat a megjelölt célcsoportokkal. Céljuk legyen az érzékenyítés, tevékenykedjenek az elesettek megsegítéséért, az előítéletek leküzdéséért. A program legyen olyan tevékenység, amely a részvevők életét szellemileg, lelkileg, vagy kulturálisan gazdagítja.

d) A részletesen, reális költségvetéssel kidolgozott programok előnyt élveznek.

Egyéb információért lásd a 2/2016. (XII. 15.) országos szabályrendeletet az Andorka Eszter Programról ezen a linken.

 

A támogatásban részesülő pályázók kötelezettségei:

A támogatásban részesülő a támogatás felhasználásáról és a támogatással támogatott tevékenységről a felhasználási határidőt követő 30 napon belül köteles a kuratórium részére írásban tartalmi és pénzügyi beszámolót benyújtani, csatolva a felhasználásról szóló bizonylatokat és egyéb, a megvalósulást igazoló dokumentumokat, fotódokumentációt. A nyertes pályázó vállalja, hogy az Andorka Eszter Program részeként megszervezésre kerülő rendezvényen beszámol a támogatás felhasználásáról.

 

Az Andorka Eszter Program kuratóriuma

 

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek