Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

Andorka Eszter Program pályázati felhívás (2021)

A Magyarországi Evangélikus Egyház emléket kíván állítani Andorka Eszter evangélikus lelkésznőnek, aki életét Krisztus követőjeként az elesettek megsegítésének szolgálatába állította. A támogatás célja az olyan kezdeményezésekhez való hozzájárulás, amelyek célja az Andorka Eszter által mutatott példa folytatásaként az elesettek megsegítése, az előítéletek leküzdése és az egyház aktív társadalmi jelenlétének elősegítése.

 A támogatandó célcsoportok sorában kiemelten szerepelnek az alábbiak:

a) állami gondozottak (utógondozás is),
b) fogyatékosok,
c) romák,
d) hajléktalanok,
e) betegek,
f) menekültek,
g) idősek.

Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyekben hangsúlyt kapnak a környezetvédelmi, illetve természetvédelmi szempontok.

A támogatás formája:
Egyszerű pályázat: a szemléletformálásra irányuló projekttervek támogatásával.
Benyújtandó: pályázati adatlap.

A támogatási forma keretében a 2021-es évben kiosztható összeg 3.000.000 Ft, amely a beérkezett pályázati igények alapján növelhető. A támogatáshoz önrész nem szükséges. A pályázaton részt vehetnek:

a.      jogi személyek előfinanszírozással (megpályázható összeg maximum 800 000 Ft)

b.     magánszemélyek utófinanszírozással, de ebben az esetben eszközbeszerzés nem támogatható (megpályázható összeg maximum 300 000 Ft)

Az elszámolás hivatalos pénzügyi bizonylatokkal történik, amelynek részleteiről a nyertes pályázókat tájékoztatjuk.

A pályázat benyújtási helye és határideje:
A pályázatokat a meghirdetett határidőn belül, a kuratórium által közzétett adatlap hiánytalan kitöltésével, a támogatás felhasználási tervének pontos leírásával elektronikus vagy postai úton nyújtható be. A hiányos pályázatok nem vesznek részt az elbírálásban.
Postára adás, illetve az elektronikus levél feladásának határideje: 2021. március 31.
A projektidőszak, a megvalósítás lehetséges időtartama: 2021. május 1 – 2022. április 30.
Elszámolás és szakmai beszámoló beküldésének határideje: 2022. május 31.
Postai cím: Magyarországi Evangélikus Egyház, 1085 Budapest, Üllői út 24. (a borítékon kérjük feltüntetni: Andorka Eszter Program)
E-mail-cím: krisztina.trifan@lutheran.hu

 

Az eredményt az Andorka Eszter Program honlapján (http://andorkaprogram.lutheran.hu) tesszük közzé, a nyerteseket személyesen értesítjük 2021. április 30-ig.

A pályázatok értékelésének legfőbb szempontjai:
a) Megvalósítja-e a program céljait?
b) Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek megvalósítói fiatalok (18 év alatt).
c) A pályázati programok teremtsenek találkozási pontokat a megjelölt célcsoportokkal. Céljuk legyen az érzékenyítés, tevékenykedjenek az elesettek megsegítéséért, az előítéletek leküzdéséért. A program legyen olyan tevékenység, amely a résztvevők életét szellemileg, lelkileg vagy kulturálisan gazdagítja.
d) A részletesen, reális költségvetéssel kidolgozott programok előnyt élveznek.
e) Korábbi nyertes pályázók újra pályázhatnak, de az új projektek előnyt élveznek.

Egyéb információért lásd a 2/2016. (XII. 15.) országos szabályrendeletet az Andorka Eszter Programról.

A támogatásban részesülő pályázók kötelezettségei:

A támogatásban részesülő a támogatás felhasználásáról és a támogatott tevékenységről a felhasználási határidőt követő 30 napon belül köteles a kuratórium részére írásban tartalmi és pénzügyi beszámolót benyújtani, csatolva a felhasználásról szóló bizonylatokat és egyéb, a megvalósulást igazoló dokumentumokat, fotódokumentációt. A nyertes pályázó vállalja, hogy az Andorka Eszter Program részeként megszervezett rendezvényen beszámol a támogatás felhasználásáról.

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek