Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

Adatvédelmi tájékoztató 2021

A Magyarországi Evangélikus Egyház Andorka Eszter Programjának adatvédelmi tájékoztatója

Adatkezelő személye: Magyarországi Evangélikus Egyház, címe: 1085 Budapest, Üllői út 24., adatvédelmi tisztviselő személye: Trifán Krisztina Csilla, e-mail elérhetősége: adatvedelem@lutheran.hu.

Az adatkezelés célja: Magyarországi Evangélikus Egyház Andorka Eszter Program pályázataiban résztvevő magánszemélyek, önálló jogi személy vagy szervezet nevében pályázó természetes személyek személyes adatainak pályázattal összefüggő nyilvántartása, ennek keretében a pályázó azonosítása a pályázatban meghatározott tevékenységek céljából.

A kezelt adatok köre:

1

Pályázó magánszemély név

2

Pályázó magánszemély születési helye

3

Pályázó magánszemély születési ideje

4

Pályázó magánszemély legmagasabb iskolai végzettsége

4

Pályázó magánszemély foglalkozása

5

Kapcsolattartó neve

6

Kapcsolattartó címe

7

Kapcsolattartó e-mail cím

8

Kapcsolattartó telefonszám

Adatkezelés jogalapja: Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és 9. cikk (2) bekezdés d) pontja.

Adatkezelés időtartama: A pályázati eredmények kihirdetése. A nem nyertes pályázók adatai a pályázati eredmények kihirdetése után azonnal törlésre kerülnek. A pályázaton nyertesek adatait az előírások szerint 8 évig megőrizzük.

Az érintettet megilleti személyes adatai kezelésével kapcsolatosan a tájékoztatáshoz, a helyesbítéshez, illetőleg – amennyiben az adatkezelést nem tartja jogszerűnek – a tiltakozáshoz való joga van. Jogainak érvényesítésekor a következő e-mail címen veheti fel a kapcsolatot az adatkezelővel: adatvedelem@lutheran.hu

Személyes adatok továbbítása: az adatkezelő a megismert adatokat az adatkezelő harmadik személynek nem továbbítja. A rögzített adatokat az adatfeldolgozók, az igazgatói asszisztens és a gazdasági osztály munkatársai ismerhetik meg.

Jogorvoslat: Az érintett, személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogának érvényesítésekor az az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat (e-mail cím: adatvedelem@ lutheran.hu), illetőleg vélt jogsérelem esetén vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400.

 

Budapest, 2021. 01. 21.

 

 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek